Hypotheken

Waarde huis en maximale hypotheek

Als je een huis wilt kopen en een hypotheek wilt afsluiten kijkt de bank uiteraard naar je inkomen. Maar er wordt ook gekeken naar de waarde van het onderpand. Een bestaande woning koop je kosten koper, dat wil zeggen dat alle kosten die met de aankoop te maken hebben voor rekening van de koper komen. Die kosten kunnen niet meer meegefinancierd worden, dus moeten er eigen middelen worden ingebracht.

Aantonen eigen middelen

De maximale hypotheek wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen (loan to income= LTI) maar ook op basis van de marktwaarde van het onderpand (loan to value = LTV).

De hypotheek op basis van LTV is maximaal de marktwaarde van de woning.

Voorbeeld

aankoopkosten  
koopsom kk300.000 
overdrachtsbelasting 2%    6.000 
notariskosten levering ca.       750 
aankoopmakelaar p.m.  
totaal aankoopkosten 306.750
   
financieringskosten  
notariskosten hypotheekakte ca.      750 
taxatiekosten      550 
advieskosten   2.850 
borgtocht Nationale Hypotheek garantie   3.000 
      7.150
Totale financieringsbehoefte 313.900

Maximale hypotheek op basis van marktwaarde (LTV)  300.000,-

In voorbeeld benodigde eigen middelen  13.900,-

De aanwezigheid van de eigen middelen moet worden aangetoond. De bank en de notaris moeten vaststellen dat het echt eigen geld is en geen lening die moet worden terugbetaald.

Als de in te brengen eigen middelen geleend zijn, moet de bank daar met de vaststelling van de maximale hypotheek rekening mee houden.

Bewijs dat de eigen middelen ook echt eigen middelen zijn kan een transactieoverzicht van je bank zijn over het laatste half jaar.

Misschien krijg je een bedrag geschonken van bijvoorbeeld je ouders, dan moet er een schenkingsovereenkomst gemaakt worden, daar kunnen we je bij helpen.

Dus 1 dagafschrift met het benodigde bedrag volstaat niet.

De bank en de notaris vragen een bewijs van herkomst eigen middelen, om problemen en vertraging te voorkomen vragen we je dit bewijs voor de aanvraag van de hypotheek.