Categorieën
Uncategorized

Hypotheek en consumptieve kredieten

Wat is het effect van consumptieve kredieten op je maximale hypotheek?

Als je bij de bank een hypotheekofferte aanvraagt wordt uiteraard gekeken of de maandlast haalbaar is op je inkomen en of de waarde van de gekochte woning hoog genoeg is om de
gevraagde hypotheek te verstrekken.
De bank controleert ook of je leningen hebt of hebt gehad en hoe de afbetaling van die leningen verloopt of is verlopen.
Bij leningen moet je niet alleen denken aan persoonlijke lening. Ook kredieten die je misschien zelf niet ervaart als lening staan geregistreerd, zoals:
● Een geoorloofde roodstand op een betaalrekening, zodra de roodstand meer dan een maand duurt en de limiet hoger is dan € 250,-
● Een Credit Card waarbij je gespreid kunt betalen. Als de betalingen met de creditcard per maand afbetaald worden is er niets aan de hand. Maar als je gespreid mag betalen is een Credit Card een doorlopend krediet.
● Een krediet bij een postorderbedrijf, je koopt op afbetaling.
● Een telefoon, je hebt een abonnement met een telefoon, het leek altijd of de telefoon gratis was, maar je betaalt hem wel degelijk. Het deel van het maandbedrag dat voor
de telefoon bestemd is wordt gezien als lening als dit bedrag hoger is dan € 250,-
● Een leasecontract staat ook geregistreerd bij de BKR.
Als het totaalbedrag aan leningen samen met je hypotheek past binnen je financiële mogelijkheden is er niets aan de hand. Als het totaal boven je maximale maandlast komt, kan de bank verlangen dat je één of meer leningen aflost.
Als er problemen zijn (geweest) met de terugbetaling van kredieten wordt dat bij de BKR gemeld. Afhankelijk van hoe ernstig de problemen waren kan een bank de hypotheek
weigeren.
De instelling die het krediet heeft verstrekt meldt de hoogte, soort en looptijd van het krediet.

Als het krediet helemaal is afgelost wordt dat ook gemeld.
De instelling die het krediet heeft verstrekt is ook degene die het krediet kan afmelden.
En soms gaat dat fout, dan heb je een krediet afgelost (soms al lang geleden) en dan blijkt het krediet niet afgemeld te zijn. De hypotheekverstrekker ziet dat krediet in de BKR
openstaan en eist een aflosbewijs met de vermelding dat het krediet bij de BKR wordt afgemeld. Dat komt meestal wel goed maar het kost wel tijd, vaak teveel tijd.
En veel tijd hebben we niet als er een woning aangekocht is, je krijgt maar een beperkte periode om je hypotheek rond te krijgen.
Om teleurstellingen en tijdverlies te voorkomen, verzoek ik jullie zo snel mogelijk in het hypotheektraject je eigen BKR gegevens op te vragen.
Op de website van de Stichting BKR kun je gratis je kredietoverzicht aanvragen, dit kan
digitaal, log in op https://www.bkr.nl/ en het wijst zich vanzelf.